Sekce je rozdělena na dvě části:

Spekulace - V médiích probíhá spousta informací a alternativ o možných příchodech a odchodech, jejichž přehled uvádíme v jednoduché tabulce.

Přestupy - Zde jsou uvedeny již hotové, podepsané příchody a odchody

QIPko, Futurama Online